Hide

Problem A
Boff

/problems/kth.javap.boff/file/statement/sv/img-0001.jpg
Ungdomar som leker boff i 1900-talets barndom

“Boff” är en matematisk ringlek, som spelas så här: Man kommer överens om ett tal $n$ mellan 2 och 99 (inklusivt), ett startvärde $a$ och ett slutvärde $b$. Till exempel kan man välja $n=7$, $a=11$ och $b=77$. Därefter räknar deltagarna högt från $11$ till $77$: Första deltagaren säger “11”, nästa “12” och så vidare, men så fort man kommer till ett tal som antingen slutar på $n$ (t.ex. 17 i detta fall) eller är jämnt delbart med $n$ (t.ex. 14 i detta fall), så ska deltagaren säga “boff” i stället. Om deltagaren glömmer bort detta och säger talet i stället är hen utslagen.

Denna uppgift går ut på att, givet $n$, $a$ och $b$, räkna ut hur många gånger deltagarna bör säga “boff” under spelets gång.

Indata

Indata består av tre heltal, som anger respektive $n$, startvärdet $a$ och slutvärdet $b$. Du kan förutsätta att $2\leq n\leq 99$, och att både $a$ och $b$ är mindre än $10^6$.

Utdata

Utdata ska bestå av ett enda heltal, som anger hur många gånger deltagarna bör säga “boff” under spelets gång.

Sample Input 1 Sample Output 1
7 11 99
21
Sample Input 2 Sample Output 2
17 1 99999
6823
CPU Time limit 1 second
Memory limit 1024 MB
Statistics Show
Author
Johan Boye
Source KTH CSC Javaprogrammering för Pythonprogrammerare, javap16
License Creative Commons License (cc by-sa)

Please log in to submit a solution to this problem

Log in