Problems

Submissions Users
Name   Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio
Heuristik för rollbesättning 70046 30919 44% 0.01 1037 869 84%
Maximal bipartit matchning 20013 4618 23% 0.00 1881 1644 87%
Maximalt flöde 43793 6211 14% 0.02 2057 1714 83%
Rättstavning 55109 12418 23% 0.16 2127 1782 84%
Reducera graffärgning 31435 3477 11% 0.00 1236 1014 82%
Reducera Hamiltoncykel 673 2 0% 0.00 70 2 3%
Reduktion av bipartit matchning till flöde 20804 5347 26% 0.00 1986 1870 94%