Problems

Submissions Users
Name   Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio
Heuristik för rollbesättning 62526 27029 43% 0.01 854 696 81%
Maximal bipartit matchning 18485 4243 23% 0.00 1708 1482 87%
Maximalt flöde 41019 5779 14% 0.02 1863 1537 83%
Rättstavning 49146 10863 22% 0.03 1842 1591 86%
Reducera graffärgning 25741 2795 11% 0.00 947 754 80%
Reducera Hamiltoncykel 558 1 0% 0.18 61 1 2%
Reduktion av bipartit matchning till flöde 19295 4994 26% 0.00 1812 1703 94%