Problems

Submissions Users
Name   Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio
Heuristik för rollbesättning 62786 27050 43% 0.01 857 700 82%
Maximal bipartit matchning 18505 4252 23% 0.00 1712 1487 87%
Maximalt flöde 41093 5812 14% 0.02 1867 1543 83%
Rättstavning 50676 11079 22% 0.03 1923 1674 87%
Reducera graffärgning 25878 2800 11% 0.00 952 757 80%
Reducera Hamiltoncykel 558 1 0% 0.18 61 1 2%
Reduktion av bipartit matchning till flöde 19303 5001 26% 0.00 1814 1705 94%