Problems

Submissions Users
Name   Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio
Heuristik för rollbesättning 64360 27891 43% 0.01 933 767 82%
Maximal bipartit matchning 19728 4598 23% 0.00 1872 1637 87%
Maximalt flöde 43526 6179 14% 0.02 2048 1705 83%
Rättstavning 54507 12317 23% 0.16 2114 1772 84%
Reducera graffärgning 31340 3468 11% 0.00 1232 1006 82%
Reducera Hamiltoncykel 673 2 0% 0.00 70 2 3%
Reduktion av bipartit matchning till flöde 20749 5338 26% 0.00 1982 1867 94%