Problems

Submissions Users
Name   Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio
Heuristik för rollbesättning 70361 31002 44% 0.01 1049 883 84%
Maximal bipartit matchning 20118 4627 23% 0.00 1886 1650 87%
Maximalt flöde 43897 6221 14% 0.02 2061 1718 83%
Rättstavning 56637 12707 22% 0.16 2240 1866 83%
Reducera graffärgning 33906 3595 11% 0.00 1303 1061 81%
Reducera Hamiltoncykel 708 2 0% 0.00 76 2 3%
Reduktion av bipartit matchning till flöde 20843 5360 26% 0.00 1990 1874 94%