Problems

Submissions Users
Name   Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio
Heuristik för rollbesättning 82271 37583 46% 0.01 1202 1024 85%
Maximal bipartit matchning 21146 4966 23% 0.00 2021 1776 88%
Maximalt flöde 46254 6590 14% 0.02 2204 1843 84%
Rättstavning 57747 12964 22% 0.16 2287 1917 84%
Reducera graffärgning 39531 4142 10% 0.00 1506 1225 81%
Reducera Hamiltoncykel 817 2 0% 0.00 93 2 2%
Reduktion av bipartit matchning till flöde 22010 5687 26% 0.00 2136 2010 94%