Heuristik för rollbesättning

Problemets lydelse finns här.