Reducera graffärgning

Problemets lydelse finns här.