Hide

Akvariet

En fisk simmar runt i ett akvarium. Genom att fästa en sensor vid ryggfenan lyckas vi mäta dess väg som en mängd (x,y,z)-koordinater. Avståndet mellan två sådana koordinater (x1,y1,z1) och (x2,y2,z2) beräknas med avståndsformeln:

\includegraphics[width=8cm]{formel.png}

Vi vill nu beräkna hur långt fisken har simmat genom att använda avståndsformeln flera gånger.

Indata

Indata inleds med ett heltal $i$ som specificerar antalet punkter, följt av $i$ tripletter av tal som anger $x$-, $y$- och $z$-koordinaterna av varje punkt. Du kan förutsätta att $i$ är max 100 och att koordinater ligger mellan $-100$ och 100.

Utdata

Utdata ska bestå av ett tal som anger längden för simturen. Talet ska anges med två decimaler.

Sample Input 1 Sample Output 1
2
1 1 1
2 1 1
1.00
Sample Input 2 Sample Output 2
4
16.23 4.5 3.2
-2 4 0
-5.2 -3 -0.3
15.3 -1.1 2
46.93
CPU Time limit 1 second
Memory limit 1024 MB
Statistics Show
Author
Johan Boye
Source javap13
License Creative Commons License (cc by-sa)

Please log in to submit a solution to this problem

Log in