Avstånd till kanten

/problems/kth.javap.kant/file/statement/sv/img-0001.jpg

Denna uppgift går ut på att skriva ut en rektangel med givna dimensioner. På varje plats i rektangeln ska du skriva ut en siffra som anger hur många steg du minst måste gå för att hamna utanför kanten på rektangeln. Om detta tal överstiger 9 ska du i stället skriva ut en punkt (’.’).

Indata

Indata består av två heltal $r$ och $k$, som anger antal rader och kolumner i rektangeln. Du kan förutsätta att bägge talen ligger mellan 1 och 1000 (inklusivt).

Utdata

Rektangeln i form av $r$ rader med $k$ kolumner enligt ovanstående beskrivning.

Sample Input 1 Sample Output 1
5 5
11111
12221
12321
12221
11111
Sample Input 2 Sample Output 2
20 21
111111111111111111111
122222222222222222221
123333333333333333321
123444444444444444321
123455555555555554321
123456666666666654321
123456777777777654321
123456788888887654321
123456789999987654321
123456789...987654321
123456789...987654321
123456789999987654321
123456788888887654321
123456777777777654321
123456666666666654321
123455555555555554321
123444444444444444321
123333333333333333321
122222222222222222221
111111111111111111111