Rorschach

Rorschach-bilder (eller bläckplumpsbilder) har använts inom psykologin för olika ändamål. Dessa bilder skapas genom att man viker ett papper över en bläckdroppe, och bilderna blir därför symmetriska genom en lodrät mittlinje. Denna uppgift går ut på att skriva ett program som avgör om en bild är symmetrisk genom en lodrät mittlinje eller ej.

\includegraphics[width=8cm]{rorschach_blot.jpg}
Figure 1: En Rorschach-bild

Indata

Indata inleds med två heltal mellan 2 och 10000, som anger hur många rader och kolumner bilden består av. Sedan följer bilden, där ”X” anger en ifylld bildpunkt, och ”.” anger tomrum.

Utdata

Utdata ska vara ”Ja” om bilden är en korrekt Rorschach-bild, och ”Nej” annars.

Sample Input 1 Sample Output 1
6 10
....XX....
...XXXX...
..XXXXXX..
...XXXX...
....XX....
...XXXX...
Ja
Sample Input 2 Sample Output 2
3 6
XXXXXX
XXXXXX
...X..
Nej
Sample Input 3 Sample Output 3
5 7
...X...
X.XXX.X
.XXXXX.
...X...
..XXX..
Ja