Tidsbokning

Denna uppgift består i att skriva ett tidsbokningssystem typ Doodle (http://www.doodle.com) som givet ett antal möjliga mötestider och mötesdeltagarnas preferenser tar fram de bästa förslagen på mötestider.

\includegraphics[width=8cm]{kalender.jpg}

Indata

Indata inleds med två heltal $m$ och $d$, där $m$ är antalet mötestider och $d$ är antal deltagare på mötet. Sedan följer $m$ rader med mötestider. Varje sådan rad inleds med ett löpnummer (0,1,2.. osv.) och avslutas med en beskrivning (t.ex. måndag 4 april 13-15). Därefter följer $d$ st rader som beskriver mötesdeltagarnas preferenser. Varje sådan rad inleds med ett namn, och sedan följer numren på de mötestider personer har angett som möjliga.

Utdata

Utdata ska bestå av en lista av alla mötestider, sorterad i ordning efter hur populära mötestiderna var. Om flera mötestider är lika populära ska de skrivas ut i nummerordning. På varje rad ska både beskrivningen av mötestiden och antalet röster anges.

Sample Input 1 Sample Output 1
5 4
0 Monday 4 april 13-15
1 Tuesday 5 april 10-12
2 Wednesday 6 april 13-15
3 Thursday 7 april 8-10
4 Friday 8 april 10-12
kalle 0 1 2
nisse 2 3
sara 3 0
ali 0 4
0 Monday 4 april 13-15 3
2 Wednesday 6 april 13-15 2
3 Thursday 7 april 8-10 2
1 Tuesday 5 april 10-12 1
4 Friday 8 april 10-12 1