Hide

Binärsökning

Här ska du testa din binärsökningsfunktion.

Input

Indata består av två delar

  • Listan: en sorterad lista med strängar, alla på första raden med mellanslag emellan.

  • Söksträngarna: De sökta strängarna, en sträng per rad. Listan avslutas med #.

Output

Utdata är en lista strängar, en per sökning. Det finns två fall:

  • Om strängen hittas ska programmet svara med den sökta strängen.

  • Om strängen inte finns skall programmet svara med None.

Sample Input 1 Sample Output 1
b f g h i l
i
j
f
#
i
None
f
CPU Time limit 3 seconds
Memory limit 1024 MB
Statistics Show
Source KTH
License Creative Commons License (cc by-sa)

Please log in to submit a solution to this problem

Log in