Reduktion av bipartit matchning till flöde

Lydelsen finns på kursens labbsidor: http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DD1352/adk11/labb3/.