Welcome to Kattis at KTH

Welcome to the Kattis System! We would appreciate if you report any issues you find to [email protected].

Current courses:

Course Offering(s)
Tillämpad datalogi – DD1320 tildah16
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet – DD1352 adk16
Programmeringsparadigm – DD1361 progp16
Programsystemkonstruktion med C++ – DD1387 cprog16
Javaprogrammering för Pythonprogrammerare – DD2310 javap17
Artificiell intelligens – DD2380 ai16
Avancerade algoritmer – DD2440 avalg16
Problemlösning och programmering under press – DD2458 popup16

Recent courses:

Course Offering(s)
Algoritmer och datastrukturer – DD1338 alginda15 (Ended 2016-06-07)
Algoritmer och komplexitet – DD2352 algokomp16 (Ended 2016-06-07)
Programsystemkonstruktion med C++ – DD2387 cprog15 (Ended 2016-01-18)
Kryptografins grunder – DD2448 krypto16 (Ended 2016-06-07)