Welcome to Kattis at KTH

Welcome to the Kattis System! We would appreciate if you report any issues you find to [email protected].

Current courses:

Course Offering(s)
Tillämpad datalogi – DD1320 tildah17
Programmeringsparadigm – DD1361 progp17
Javaprogrammering för Pythonprogrammerare – DD2310 javap18
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet – DD2350 adk17
Artificiell intelligens – DD2380 ai17
Avancerade algoritmer – DD2440 avalg17
Problemlösning och programmering under press – DD2458 popup17

Recent courses:

Course Offering(s)
Algoritmer och datastrukturer – DD1338 alginda16 (Ended 2017-05-31)
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet – DD1352 adk16 (Ended 2017-01-17)
Programsystemkonstruktion med C++ – DD1387 cprog16 (Ended 2017-01-17)
Algoritmer och komplexitet – DD2352 algokomp17 (Ended 2017-05-31)
Kryptografins grunder – DD2448 krypto17 (Ended 2017-06-15)