Welcome to Kattis at KTH

Welcome to the Kattis System! We would appreciate if you report any issues you find to [email protected].

Current courses:

Course Offering(s)
Tillämpad datalogi – DD1320 tildav18
Grundläggande datalogi – DD1327 grudat18
Algoritmer och datastrukturer – DD1338 alginda17
Programmeringsparadigm – DD1361 progp17
Programsystemkonstruktion med C++ – DD1388 cprog18
Javaprogrammering för Pythonprogrammerare – DD2310 javap18
Algoritmer och komplexitet – DD2352 algokomp18
Kryptografins grunder – DD2448 krypto18

Recent courses:

Course Offering(s)
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet – DD2350 adk17 (Ended 2017-12-31)
Artificiell intelligens – DD2380 ai17 (Ended 2017-12-31)
Avancerade algoritmer – DD2440 avalg17 (Ended 2018-01-15)
Problemlösning och programmering under press – DD2458 popup17 (Ended 2018-01-15)