Hide

Problem E
Hashtabell

/problems/kth.tilda.hashtabell/file/statement/sv/img-0001.png
Kollisionshantering med probning. Wikimedia, cc-by-sa 3.0

Här ska du testa din hashtabell.

Det hemliga fallet består av alla artister och deras låtar från filen unique_tracks. Dimensionera din hashtabell så att den klarar ett lämpligt antal nycklar.

Input

Indata består av insättningar och sökningar blandade. En rad kan se ut på tre sätt:

 • Insättning –- nyckelsträng och värdesträng skilda åt med minst ett mellanslag eller tabulatortecken eller en blandning av dem.

 • Sökning – nyckelsträng.

 • Sista raden – #.

Output

Utdata är en lista strängar, en per sökning. Det finns två fall:

 • Om nyckeln hittas ska programmet svara med värdet

 • Om nyckeln inte finns skall programmet svara med None.

Sample Input 1 Sample Output 1
H
H 1
H
H 1.00794
H
He
He 4
He
He 4.002602
He
H
#
None
1
1.00794
None
4
4.002602
1.00794
Sample Input 2 Sample Output 2
H 1.00794
He 4.002602
Li 6.941
Be 9.012182
B 10.811
C 12.0107
N 14.0067
O 15.9994
F 18.9984032
Ne 20.1797
Na 22.98976928
Mg 24.3050
Al 26.9815386
Si 28.0855
P 30.973762
S 32.065
Cl 35.453
K 39.0983
Ar 39.948
Ca 40.078
Sc 44.955912
Ti 47.867
V 50.9415
Cr 51.9961
Mn 54.938045
Fe 55.845
Ni 58.6934
Co 58.933195
Cu 63.546
Zn 65.38
Ga 69.723
Ge 72.64
As 74.92160
Se 78.96
Br 79.904
Kr 83.798
Rb 85.4678
Sr 87.62
Y 88.90585
Zr 91.224
Nb 92.90638
Mo 95.96
Tc 98
Ru 101.07
Rh 102.90550
Pd 106.42
Ag 107.8682
Cd 112.411
In 114.818
Sn 118.710
Sb 121.760
I 126.90447
Te 127.60
Xe 131.293
Cs 132.9054519
Ba 137.327
La 138.90547
Ce 140.116
Pr 140.90765
Nd 144.242
Pm 145
Sm 150.36
Eu 151.964
Gd 157.25
Tb 158.92535
Dy 162.500
Ho 164.93032
Er 167.259
Tm 168.93421
Yb 173.054
Lu 174.9668
Hf 178.49
Ta 180.94788
W 183.84
Re 186.207
Os 190.23
Ir 192.217
Pt 195.084
Au 196.966569
Hg 200.59
Tl 204.3833
Pb 207.2
Bi 208.98040
Po 209
At 210
Rn 222
Fr 223
Ra 226
Ac 227
Pa 231.03588
Th 232.03806
Np 237
U 238.02891
Am 243
Pu 244
Cm 247
Bk 247
Cf 251
Es 252
Fm 257
Md 258
No 259
Lr 262
Rf 265
Db 268
Hs 270
Sg 271
Bh 272
Mt 276
Rg 280
Ds 281
Cn 285
H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
K
Ar
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Ni
Co
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
I
Te
Xe
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Rn
Fr
Ra
Ac
Pa
Th
Np
U
Am
Pu
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr
Rf
Db
Hs
Sg
Bh
Mt
Rg
Ds
Cn
#
1.00794
4.002602
6.941
9.012182
10.811
12.0107
14.0067
15.9994
18.9984032
20.1797
22.98976928
24.3050
26.9815386
28.0855
30.973762
32.065
35.453
39.0983
39.948
40.078
44.955912
47.867
50.9415
51.9961
54.938045
55.845
58.6934
58.933195
63.546
65.38
69.723
72.64
74.92160
78.96
79.904
83.798
85.4678
87.62
88.90585
91.224
92.90638
95.96
98
101.07
102.90550
106.42
107.8682
112.411
114.818
118.710
121.760
126.90447
127.60
131.293
132.9054519
137.327
138.90547
140.116
140.90765
144.242
145
150.36
151.964
157.25
158.92535
162.500
164.93032
167.259
168.93421
173.054
174.9668
178.49
180.94788
183.84
186.207
190.23
192.217
195.084
196.966569
200.59
204.3833
207.2
208.98040
209
210
222
223
226
227
231.03588
232.03806
237
238.02891
243
244
247
247
251
252
257
258
259
262
265
268
270
271
272
276
280
281
285

Please log in to submit a solution to this problem

Log in