Hide

Problem B
Trollkarlen

Trollkarlen tar ut de tretton spaderna ur leken, håller dem som en kortlek med baksidan upp och lägger ut dem på följande sätt: Översta kortet stoppas underst, nästa kort läggs ut med framsidan upp, nästa kort stoppas underst, nästa kort läggs ut osv. Till publikens häpnad kommer korten upp i ordning ess, tvåa, trea...

Utförande: Man ordnar i hemlighet korten enligt följande:

Ja, här bryter vi citatet ur Liberg: Trolleri för alla. I labbuppgiften ingår nämligen att ta reda på kortkonstens hemlighet! Du ska göra ett program där man kan simulera korttricket så här:

3 1 4 2 5
1 2 3 5 4

Input

Indata är en rad kort (heltal eller strängar), åtskilda av mellanslag. OBS: Ingen ledtext!

Output

Utdata är en rad med samma kort, i den ordning trollkarlen lägger ut dem.

Sample Input 1 Sample Output 1
3 1 4 2 5
1 2 3 5 4 
Sample Input 2 Sample Output 2
E Kn K D
Kn D K E

Please log in to submit a solution to this problem

Log in