Hide

Problem A
Quicksort

Din uppgift är att implementera Quicksort-algoritmen för att sortera en lista av heltal.

Du ska skriva en klass som implementerar ett interface IntSorter, som följde med i Github-repositoriet för uppgiften:

public interface IntSorter {

  void sort(int[] v);

}

Klassen som implementerar IntSorter måste heta QuickSort. Kattis kommer sedan anropa new QuickSort().sort(v) med en int-array v.

public class QuickSort implements IntSorter {

  public void sort(int[] v) {
    // Sortera arrayen...
  }

}

Du får inkludera fler filer i din inskickning (t.ex. en hjälpklass för insertion sort), men du ska inte skicka in IntSorter.java eller någon klass som inte behövs i sorteringen.

Please log in to submit a solution to this problem

Log in