Hide

Problem A
Lägg ihop ord

Uppgiften går ut på att läsa in ett antal strängar och skriva ut dem efter varandra.

Indata

Indata inleds med ett heltal $n$ som talar om hur många ord som ska läsas. Därefter följer $n$ strängar. Du kan förutsätta att $n$ är minst 2 och max 10000, samt att strängarna enbart innehåller tecknen a-z.

Utdata

Utdata ska bestå av alla orden, utskrivna efter varandra utan mellanslag.

Sample Input 1 Sample Output 1
2
nisse 
kalle
nissekalle
Sample Input 2 Sample Output 2
4
i
love
justin 
bieber
ilovejustinbieber

Please log in to submit a solution to this problem

Log in