Hide

Problem B
Primtalskoll

Givet summan $S>1$ av en sekvens av $N$ st icke-negativa heltal så vill vi hitta den minsta primtalsfaktorn $p>1$ till $S$. Notera att om $S$ är ett primtal så är $p = S$.

Du kan förutsätta att $N$ är minst $1$ och högst $1000$. Heltalen i sekvensen är som högst $10^{12}$.

Input

Indata består av ett heltal ($N$) som anger antal tal i sekvensen. Därefter följer $N$ st heltal separerade med mellanslag.

Output

Utdata ska bestå av ett enda heltal som anger den sökta primtalsfaktorn $p$.

Sample Input 1 Sample Output 1
1
3
3
Sample Input 2 Sample Output 2
5
452 23 992 87 391
5

Please log in to submit a solution to this problem

Log in